اوثق اهل زمانه عند اصحاب الحدیث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاوثق اهل زمانه عند اصحاب الحدیث، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

مراد از آن این است که شخص متصف به آن در نزد اهل حدیث موثّق‌ترین فرد نسبت به دیگر افراد است.
برخی از دانشمندان علوم حدیث به آن بعضی از راویان را مدح کرده از جمله شیخ طوسی صفوان بن یحیی را بدان مدح کرده:
"صفوان بن یحیی، مولی بجیله، یکنی ابا محمد، بیاع السابری اوثق اهل زمانه عند اصحاب الحدیث واعبدهم" ابومحمد صفوان بن یحیی نزد اهل حدیث موّثق‌ترین و عابدترین شخص زمان خود بوده است.
[۲] فضلی، عبدالهادی، اصول الحدیث، ص۱۱۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، ج۲، ص۱۸۴.    
۲. فضلی، عبدالهادی، اصول الحدیث، ص۱۱۵.
۳. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۸۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «اوثق اهل زمانه عند اصحاب الحدیث»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۵/۲۹.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | الفاظ مدح راوی
جعبه ابزار