اوحدالدین (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاوحدالدین ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

اوحدالدین انوری، از گویندگان نامبردار نیمه‌ی دوم قرن ششم هجری قمری در ابیورد
اوحدالدین بلیانی، بَلْیانی‌، اوحدالدین‌ عبدالله‌ بن‌ مسعود بن‌ محمد د ۸۳ یا ۸۶ق‌/ ۲۸۴ یا ۲۸۷م‌، عارف ‌ و دانشمند کازرونی
اوحدالدین کرمانی، اوحَدُالدّین‌ِ کِرْمانی‌، حامد بن‌ ابی‌ فخر، عارف‌ و شاعر بنام‌ قرن‌ ۷ق‌/۱۳م‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار