ایجاب (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افایجاب ممکن است در علوم و معانی ذیل به کار رفته باشد:

ایجاب (فقه)، از اصطلاحات فقهی، به معنای ذکر ‌چیزی قبل از قبول مانند بعت
ایجاب (حقوق خصوصی)، از اصطلاحات حقوقی، به معنای اعلام اراده‌ یک شخص به شخص دیگر برای انعقاد قرارداد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار