ایروانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افایروانی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سید عبدالمجید ایروانی، از نمایندگان امام خمینی در حج ۱۴۰۱ق./۱۳۶۰ش
محمدفاضل ایروانی، از علمای بزرگ شیعه در ایروان ارمنستان
علی ایروانی‌، از علمای بزرگ حوزه علمیه نجف اشرف


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار