بابا توتا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبابا توتا، یکی از عرفان نامدار اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بابا توتا، قبر او در جوباره واقع شده [و اطاقی بر سر قبر او بوده که در محوطه شهرداری در خیابان کمال قرار گرفت و خراب شد. مزار او را مرمت کرده و سنگ لوحی نصب نمودند.] و به بابا تون تاب نیز معروف است.

منبع

[ویرایش]

مصلح‌الدین مهدوی، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۰.    جعبه ابزار