بابا حسن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبابا حسن از عرفای اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بابا حسن از عرفای اصفهان می‌باشد. از حالات و سرگذشت زندگی وی اطلاع زیادی در دست نیست. بابا حسن، قبرش کوچه شُلِه رنگ‌کُن‌ها در محلّه بیدآباد وجود داشته و یک جوی نیز در آنجا به نام جوی بابا حسن معروف بوده و اهالی آنجا به سَرِجوئی شهرت داشته‌اند.

منبع

[ویرایش]
مصلح‌الدین مهدوی، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۱.    


جعبه ابزار