بابا حمزه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبابا حمزه، از عرفاء و ادبای اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بابا حمزه، از عرفاء و ادبای اصفهان است. وی برای تبلیغ اسلام و اشاعه آن به سرزمین چین سفر کرده و در قصبه‌ای دور افتاده در «شیائونان» واقع در شمال چین بدرود حیات گفته و در آنجا به خاک رفته است. در آرامگاه او تعدادی کتاب‌های فارسی وجود داشته است.
[۱] مجله کتابداری، شماره ۴۶، سال ۱۳۷۴، ص۹۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجله کتابداری، شماره ۴۶، سال ۱۳۷۴، ص۹۱.


منبع

[ویرایش]
مصلح‌الدین مهدوی، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۱.    


جعبه ابزار