بابا حیدر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبابا حیدر ممکن است اسم برای مکان خاص و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

اعلام و اشخاص


بابا حیدر (عارف)، بابا حیدر، یکی از عارفان اصفهان

مکان


بابا حیدر (قریه)، بابا حیدر، از دهات استان چهارمحال و بختیاری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار