بابا سعید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبابا سعید، از عرفای اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بابا سعید، از عارفان اصفهان می‌باشد. از سرگذشت و حالات او اطلاع زیادی در دست نیست. مزارش در اطراف اصفهان بوده است.

منبع

[ویرایش]
مصلح‌الدین مهدوی، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۴.    


رده‌های این صفحه : عارفان اصفهان | عارفان ایرانی
جعبه ابزار