بابا سلطان قلندر قمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبابا سلطان قلندر قمی متخلّص به «لوائی» از عرفای قرن یازدهم هجری اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بابا سلطان قلندر قمی متخلّص به «لوائی» از عرفای قرن یازدهم هجری در درویشی مقامی سامی داشته و در قواعد فقر و اصطلاحات آن فرقه بابای عالم بوده است. شاه عباس اوّل بابائی تکیه حیدر واقع در چهارباغ را به او مفوّض داشته و او قبل از تالیف تذکره نصرآبادی فوت شده جایش را به بابا حیدر دادند. او نیز فوت شده پسرش بابا صفی به جای پدر نشسته، او نیز فوت شده، برادرش بابا رضی بابای تکیه مزبور شده است.
در هر حال «بابا سلطان» به تَتَبُّع شعراء قدیم شعر می‌گفته است.
از اوست:
«لوائی» نیست شاد از وصل امروز •••••• چو هجران خواهدش آزرد فردا
چه باشد حال بیماری که امروز •••••• یقین داند که خواهد مرد فردا
[۱] نصرآبادی، محمد طاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۴۰۲.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۸۸۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نصرآبادی، محمد طاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۴۰۲.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۸۸۱.
۳. مدرس تبریزی، محمدعلی، ریحانة الادب، ج۵، ص۱۳۷.    


منبع

[ویرایش]

مصلح‌الدین مهدوی، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۴-۳۵.    


جعبه ابزار