بابا سنگکی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبابا سنگکی، از عرفای اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بابا سنگکی، از عرفای اصفهان می‌باشد. از سرگذشت و حالات او اطلاع زیادی در دست نیست. قبرش در پشت مسجد جامع اصفهان بوده است. [در کوچه‌ای که به گنبد سلطان‌بخت آغاز و مسجد دو قاضی منتهی می‌شود، جنب امامزاده شورا به نام طاق بابا سنگکی معروف بوده ولی آثار قبر از بین رفته است.]

منبع

[ویرایش]
مصلح‌الدین مهدوی، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۲.    


رده‌های این صفحه : عارفان اصفهان | عارفان ایرانی
جعبه ابزار