بابا شهاب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیخ شهاب‌الدّین آزادانی معروف به «بابا شهاب» از عرفاء و دانشمندان اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ شهاب‌الدّین آزادانی معروف به «بابا شهاب» از عرفاء و دانشمندان عهد خود بوده و در قریه آزادان در نزدیکی اصفهان [و اکنون محلّه‌ای در غرب اصفهان] به خاک رفته است.

منبع

[ویرایش]
مصلح‌الدین مهدوی، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۶.    


جعبه ابزار