بابا شیخ احمد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبابا شیخ احمد، از عرفای اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بابا شیخ احمد، از عارفان اصفهان می‌باشد. از سرگذشت و حالات او اطلاع زیادی در دست نیست. مزارش در «سُهر فیروزان» از بلوک لنجان قرار دارد.

منبع

[ویرایش]
مصلح‌الدین مهدوی، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۶.    


رده‌های این صفحه : عارفان اصفهان | عارفان ایرانی
جعبه ابزار