بابا محمدعلی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبابا محمّدعلی اصفهانی، از شعراء و عرفای اصفهان در قرن یازدهم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بابا محمّدعلی اصفهانی، از شعراء و عرفای قرن یازدهم هجری است. نصرآبادی در تذکره خود می‌نویسد: در کمال دردمندی بود. صحبت حکیم شفائی را دریافته و در فن مثنوی طبعش خالی از لطف نبود. چند سال قبل از این (یعنی قبل از سال ۱۰۸۳ق سال تالیف تذکره) فوت شد.
این شعر در تعریف پل حسن‌آباد (پل خواجو) از اوست:
ندانم چون کنم تعریف آن پل • • • • • • کزو ایجاد شد راه توکّل
شکوه بحر اگر آن جا کشد سر • • • • • • جهد مانند میمونی ز چنبر
[۱] نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۶۱۱.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۱۱۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۶۱۱.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۱۱۱.


منبع

[ویرایش]
مصلح‌الدین مهدوی، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۲.    


جعبه ابزار