بابا یحیی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبابا یحیی، از عرفای اصفهان در قرن دوازدهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بابا یحیی، از عرفای قرن دوازدهم هجری است و در سال ۱۱۵۳ق وفات یافته و در تکیه بابا رکن‌الدّین در تخت فولاد مدفون است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۷۱.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۱۱۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۷۱.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۱۱۲.


منبع

[ویرایش]
مصلح‌الدین مهدوی، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۳.    


جعبه ابزار