بابر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه بابر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:
بابر بن بایسنغر، کوچک‌ترین پسر بایسنغر، امیر کتابدوست و هنرپرور تیموری و از نوادگان تیمور
ظهیرالدین محمد بابر، نخستین پادشاه مغولِ هندوستان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار