باب البقیع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباب البقیع از درهای مسجد النبی در قسمت شرقی است که جدیدا گشوده‌اند.
[۱] حسنی، سیری در اماکن سرزمین وحی، ص۲۸.مستند تاریخی باب البقیع

[ویرایش]

ابن جبیر در سفرنامه‌اش می‌نویسد: از شهر مدینه دروازه‌هایی به سوی بقیع گشوده می‌شود که به باب البقیع شهرت دارد.
[۲] سفرنامه ابن جبیر، ص۲۴۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسنی، سیری در اماکن سرزمین وحی، ص۲۸.
۲. سفرنامه ابن جبیر، ص۲۴۴.


منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۶۰.


جعبه ابزار