باب الجمعه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر گذشته برای تامین امنیت مدینه، شش دروازه‌ برای حصار داخلی شهر ساخته بودند یکی از آن‌ها در پشت بقیع قرار داشت.
این دروازه به "باب الجمعه" یا "باب البقیع" معروف بود.
[۱] قائدان، تاریخ و آثار اسلامی مکه و مدینه، ص۴۰۵.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قائدان، تاریخ و آثار اسلامی مکه و مدینه، ص۴۰۵.


منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۶۱.


جعبه ابزار