باب الحمام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر گذشته برای تأمین امنیت مدینه، شش دروازه برای حصار داخلی شهر مدینه ساخته بودند که یکی از آن‌ها "باب الحمام" نام داشت.
[۱] قائدان، تاریخ و آثار اسلامی مکه و مدینه، ص۴۰۵.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قائدان، تاریخ و آثار اسلامی مکه و مدینه، ص۴۰۵.


منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۶۱.


جعبه ابزار