باب السلام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدو باب به نام باب السلام مشهور است.


باب اول

[ویرایش]

باب السلام از درهای مسجد الحرام است در سمت شرق که به نام باب بنی شیبه هم مشهور است.
[۲] تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۶۳.


باب دوم

[ویرایش]

باب السلام (باب مروان) از درهای مسجد النبی است در سمت غرب که بعد از باب الرحمه قرار داشته و از افزوده‌های خلیفه دوم است و باب مروان هم گفته می‌شد، چون نزدیک خانه مروان بن حکم بوده است.
[۳] حریری، فرهنگ اصطلاات حج، ص۲۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ فقه فارسی، ج۲، ص۳۵.    
۲. تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۶۳.
۳. حریری، فرهنگ اصطلاات حج، ص۲۴.


منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۶۳.


جعبه ابزار