باب الشامی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای تامین امنیت مدینه شش دروازه در حصار داخلی شهر ساخته بودند که یکی از آن‌ها "باب الشامی" نام داشت.
[۱] قائدان، تاریخ و آثار مکه و مدینه، ص۴۰۵.موقعیت جغرافیایی باب الشامی

[ویرایش]

این باب در شرق قلعه شامی قرار گرفته بود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قائدان، تاریخ و آثار مکه و مدینه، ص۴۰۵.


منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۶۳.


جعبه ابزار