باجوان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباجوان از فرق غلاة که در شمال عراق ساکن هستند و در عقاید شبیه به فرقه شبک‌اند، و اختلافاتی جزئی دارند.
[۱] تاریخ شیعه ص۱۷۰.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تاریخ شیعه ص۱۷۰.


منبع

[ویرایش]
کتاب فرهنگ علم کلام، احمد خاتمی، ص۷۴.


رده‌های این صفحه : غالیان | فرق و مذاهب
جعبه ابزار