باد سرد (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباد، هوای متحرک و هوایی که به جهت معینی تغییر مکان می‌دهد. و از نعمتهای الهی است که گاهی باعث عذاب و هلاکت اقوام و نابودکننده محصولات می‌شود.


باد سرد

[ویرایش]


← بادهای سرمازا


برخی از بادها سرمازا و نابودکننده محصولات هستند:
ان الذین کفروا... • مثل ما ینفقون فی هـذه الحیوة الدنیا کمثل ریح فیها صر اصابت حرث قوم ظـلموا انفسهم فاهلکته... «کسانی که کافر شدند، هرگز نمی‌ توانند در پناه اموال و فرزندانشان، از مجازات خدا در امان بمانند! آنها اصحاب دوزخند و جاودانه در آن خواهند ماند. آنچه آنها در این زندگی پست دنیوی انفاق می‌ کنند، همانند باد سوزانی است که به زراعت قومی که بر خود ستم کرده (و در غیر محل و وقت مناسب، کشت نموده ‌اند)، بوزد و آن را نابود سازد. خدا به آنها ستم نکرده بلکه آنها، خودشان به خویشتن ستم می‌ کنند.»

← هلاکت قوم عاد


قوم عاد با تندباد سرد و توفنده به هلاکت رسیدند:
فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیوة الدنیا ولعذاب الاخرة اخزی وهم لاینصرون. «سرانجام تندبادی شدید و هول انگیز و سرد و سخت در روزهایی شوم و پرغبار بر آنها فرستادیم تا عذاب خوارکننده را در زندگی دنیا به آنها بچشانیم و عذاب آخرت از آن هم خوارکننده تر است، و (از هیچ طرف) یاری نمی‌ شوند!» («صرصر» در لغت به معنای سردی آمده است.)
کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر• انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر• تنزع الناس کانهم اعجاز نخل منقعر. «قوم عاد (نیز پیامبر خود را) تکذیب کردند پس (ببینید) عذاب و انذارهای من چگونه بود! ما تندباد وحشتناک و سردی را در یک روز شوم مستمر بر آنان فرستادیم... که مردم را همچون تنه ‌های نخل ریشه کن شده از جا برمی کند»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل عمران/سوره۳، آیه۱۱۶ -۱۱۷.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۷۵.    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۳، ص۵۹۸.    
۴. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۲۷۹، «صر».    
۵. فصلت/سوره۴۱، آیه۱۶.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۰، ص۲۳۷.    
۷. قمر/سوره۵۴، آیه۱۸ - ۲۰.    
۸. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۹، ص۱۱۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۵۰، برگرفته از مقاله «باد سرد».    


رده‌های این صفحه : باد | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار