باد شکننده (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباد، هوای متحرک و هوایی که به جهت معینی تغییر مکان می‌دهد. و برخی از بادها، دارای قدرت شکنندگی دارند.


باد شکننده

[ویرایش]


← قدرت شکنندگی باد


برخی از بادها، دارای قدرت شکنندگی دارند:
هو الذی یسیرکم فی البر... وجرین بهم بریح طیبة وفرحوا بها جآءتها ریح عاصف... «او کسی است که شما را در خشکی و دریا سیر می‌ دهد زمانی که در کشتی قرار می‌ گیرید، و بادهای موافق آنان را (بسوی مقصد) حرکت می‌دهد و خوشحال می‌ شوند، ناگهان طوفان شدیدی می‌ وزد و امواج از هر سو به سراغ آنها می‌ آید و گمان می‌ کنند هلاک خواهند شد در آن هنگام، خدا را از روی اخلاص می‌ خوانند که: «اگر ما را از این گرفتاری نجات دهی، حتما از سپاسگزاران خواهیم بود!» («عاصف» و «قاصف»، باد شکننده است.)
مثل الذین کفروا بربهم اعمــلهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف... «اعمال کسانی که به پروردگارشان کافر شدند، همچون خاکستری است در برابر تندباد در یک روز طوفانی! آنها توانایی ندارند کمترین چیزی از آنچه را انجام داده ‌اند، به دست آورند و این همان گمراهی دور و دراز است!»
‌ام امنتم ان یعیدکم فیه تارة اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح... «یا اینکه ایمن هستید که بار دیگر شما را به دریا بازگرداند، و تندباد کوبنده‌ای بر شما بفرستد، و شما را بخاطر کفرتان غرق کند، سپس دادخواه و خونخواهی در برابر ما پیدا نکنید؟»
ولسلیمـن الریح عاصفة... «و تندباد را مسخر سلیمان ساختیم، که بفرمان او بسوی سرزمینی که آن را پر برکت کرده بودیم جریان می‌ یافت و ما از همه چیز آگاه بوده ‌ایم.»
فالعـصفـت عصفا. «و آنها که همچون تند باد حرکت می‌ کنند.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۳۳۶، «عصف»، «قصف».    
۲. یونس/سوره۱۰، آیه۲۲.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۸، ص۲۵۸.    
۴. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۱۸.    
۵. اسراء/سوره۱۷، آیه۶۹.    
۶. انبیاء/سوره۲۱، آیه۸۱.    
۷. مرسلات/سوره۷۷، آیه۲.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۵، ص۳۹۶.    
۹. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۲۰، ص۲۳۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۵۰، برگرفته از مقاله «باد شکننده».    


رده‌های این صفحه : باد | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار