بارع (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبارع ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

حسین بن محمد بارع بغدادی، ‌بارِع، ابوعبداللّه حسین بن محمد بن عبدالوهاب بدری بغدادی، ادیب و شاعر عرب قرن پنجم و اوایل ششم
بارع بن دباس، بارِع‌ِ بْن‌ِ دَبّاس‌، یا بارع‌ دباس‌، ابوعبدالله‌ حسین‌ بن‌ محمد ( صفر ۴۴۳-۵۲۴/ژوئن‌ ۱۰۵۱-۱۱۳۰)، نحوی‌، شاعر و مقری‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار