بازار بدر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر جاهلیت، سالی سه روز در بدر به هنگام حج بازاری تشکیل می‌شد و در این بازار، اعراب ابتدا به معاملات و خرید و فروش اجناس دست می‌زدند و پس از آن به اجرای مراسم مذهبی خود می‌پرداختند.
[۱] حریری، فرهنگ اصطلاحات حج، ص۲۷.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حریری، فرهنگ اصطلاحات حج، ص۲۷.


منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۷۵.


رده‌های این صفحه : اماکن | جغرافیای اسلامی | مکه
جعبه ابزار