بازار (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه بازار ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

بازار (فقه)، بازار یا همان سوق مکان داد و ستد کالا
بازار (صدر اسلام)، بازارهای صدر اسلام و بیان ویژگی‌های بازار اسلامی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار