بازرگان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبازرگان ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

بزرگان، یا بَزِرگان، صورت ترکی کلمه فارسی «بازَرگان»
‌• ده بازرگان، ده مرزی در آذربایجان غربی
گمرگ بازرگان، از بزرگترین گمرک‌های مسافری ایران در اراضی ده بازرگان، در استان آذربایجان غربی، در مرز ایران و ترکیه
مهدی بازرگان، از رجال سیاسی و علمی ایران از دهه سی تا دهه هفتاد قرن حاضر
وزارت بازرگانی، از وزارت‌خانه‌های ایران


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار