بازفت (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه بازفت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

دهستان بازفت، دهستانی در استان چهارمحال و بختیاری
رود بازفت، رودی در استان چهارمحال و بختیاری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار