باسته

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباسته از نام‌های کعبه است.
[۱] غفاری، ابراهیم، راهنمای حرمین شرفین، ج۱، ص۲۳۱.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. غفاری، ابراهیم، راهنمای حرمین شرفین، ج۱، ص۲۳۱.


منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۷۹.


جعبه ابزار