باسمنج (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف‌باسمنج ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

دهستان باسمنج، دهستانی واقع در شهرستان تبریز
‌• شهر باسمنج، شهری واقع در شهرستان تبریز


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار