باشت (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف‌باشت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

بخش باشت، بخشی در استان کهگیلویه و بویراحمد
‌• شهر باشت، شهری در استان کهگیلویه و بویراحمد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار