باغچه‌جوق (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف‌باغچه‌جوق ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ده باغچه‌جوق، دهی در شهرستان ماکو
‌• قصر باغچه‌جوق، قصری در شهرستان ماکو


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار