بافت (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبافت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

شهرستان بافت، شهرستانی در جنوب استان کرمان
شهر بافت، مرکز شهرستان بافت در ۱۵۶ کیلومتری جنوب شهر کرمان، و در ارتفاع ۲۵۰، ۲ متری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار