بافقی یزدی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبافقی یزدی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالحسن بن حسین بافقی حائری یزدی، بافْقی حائری یزدی، ابوالحسن بن حسین، محدث و رجالی شیعی قرن سیزدهم
شرف‌الدین علی بافقی، بافْقی، شرف الدّین علی، شاعر وادیب نیمه دوم قرن دهم
عبدالحسین‌ آیتی بافقی یزدی، عبدالحسین آیتی بافقی یزدی، ادیب و شاعر و نویسنده ایرانی
محمدتقی بافقی، ‌بافْقی، آیت اللّه محمدتقی، از علمای دین در دوره رضاخان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار