بافق (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبافق ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

شهرستان بافق، شهرستانی در مشرق استان یزد، در جنوب کویر لوت
شهر بافق، مرکز شهرستان، در ۱۱۳ کیلومتری جنوب شرقی شهر یزد و در ارتفاع حدود ۹۸۵ متری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار