باقر بنا اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباقر بنّا، از خوشنویسان گمنام عهد صفویه در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

باقر بنّا، از خوشنویسان گمنام عهد صفویه است. خط ثلث را با نهایت استادی می‌نوشته و مورد توجّه شاه عباس کبیر بوده تا جائی که خط او در مسجد شیخ لطف‌اللّه در کنار خط علی‌رضا عباسی خوشنویس دربار صفویه قرار گرفته است.
دو کتیبه بسیار زیبای ثلث بر کتیبه کاشیکاری با رقم «و بالباقر البنّا کاتب هذه الحروف» در داخل مسجد شیخ لطف‌اللّه موجود است.
[۱] هنرفر، لطف‌الله، گنجینه آثار تاریخی اصفهان، ص۴۰۷-۴۱۴.

این هنرمند، از چشم همه کسانی که درباره آثار تاریخی اصفهان از جمله مسجد شیخ لطف‌اللّه کتاب نوشته‌اند و نیز نویسندگان کتب شرح حال خوشنویسان پنهان مانده است. دکتر هنرفر اولین شخصی است که به نام و اثر او اشاره کرده و در حقیقت او را احیاء کرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. هنرفر، لطف‌الله، گنجینه آثار تاریخی اصفهان، ص۴۰۷-۴۱۴.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۴۶-۱۴۷.    


جعبه ابزار