باقر بن مرتضی آشوری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزاباقر آشوری متخلّص به «خاص» فرزند مرتضی، شاعر ادیب قرن سیزده و چهارده هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزاباقر آشوری متخلّص به «خاص» فرزند مرتضی، شاعر ادیب، در طهران متولّد شد. در اصفهان ساکن بوده، در آبان ماه ۱۳۳۳ به مرض سکته وفات یافت. به ندرت شعر می‌گفت. این شعر از اوست:
جز تو‌ای دوست مرا نیست دگر دادرسی ••••• خوش بود گر که مرا خویش به فریاد رسی
[۱] مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۱۶۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۱۶۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۳۲.    جعبه ابزار