باقر تبریزی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباقر تبریزی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

میرزاباقر تبریزی (خطاط)، باقِر تَبْریزی، میرزا، از خطّاطان دوره قاجاری و خوشنویسان خطِ نسخ و نستعلیقِ مقیم تبریز
میرزاباقر تبریزی اصفهانی، میرزاباقر تبریزی معروف به «ایبک» شاعر ادیب فاضل در اصفهان
میرزاباقر مجتهد تبریزی، از علما و ائمه جمعه و جماعات معروف و مجاهد ایران در قرن سیزدهم هجری
باقر قاضی‌زاده تبریزی اصفهانی، معروف به «قاضی‌زاده عباس‌آباد» عالم فاضل و ادیب شاعر، از دانشوران اواخر عهد صفویه در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار