باقر حمیدی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباقر حمیدی شاعر ادیب و عارف اصفهانی می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

باقر حمیدی فرزند جعفر، شاعر ادیب عارف در سال ۱۲۸۰ه. ش در اصفهان متولّد شده، در اوایل عمر‌ اندک زمانی به تحصیل علوم قدیمه اشتغال جسته از سال ۱۳۱۸ه. ش در کارخانه نختاب به شغل نظافت مشغول شده است. علاوه بر شاعری در سلسله فقر و ایمان وارد شده از دراویش باایمان است بیشتر اشعارش قصیده است. غزل را نیکو می‌سروده، در ۲۹ رمضان ۱۳۹۴ه. ق وفات یافته به خاطر ارادت به عرفای نعمت اللهی پاقلعه، در صحن تکیه آقاباشی در تخت فولاد مدفون شد.
[۱] مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۱۶۵.
[۲] تخت فولاد، یادگار تاریخ: مخطوط.

از اوست:
آیم چو سایه از پی خورشید روی تو
باد اَر بَرَد چو ذرّه به هر سو غبار من

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۱۶۵.
۲. تخت فولاد، یادگار تاریخ: مخطوط.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۷۳.    


جعبه ابزار