باقر سخائی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباقر سخائی اصفهانی، از شعرای اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

باقر سخائی، از راه کارگری امرار معاش می‌کرده و گاهی اشعاری می‌سروده و دارای طبعی روان بود.
این شعر از اوست:
حب وطن شیوه نیکان بود ••••• حب وطن پاکی ایمان بود
محترم این ملک چو مادر بدار ••••• هموطن خویش برادر شمار
[۱] مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۲۳۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۲۳۹.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۴۸.    


جعبه ابزار