باقر قاضی‌زاده تبریزی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزاباقر تبریزی معروف به «قاضی‌زاده عباس‌آباد» عالم فاضل و ادیب شاعر، از دانشوران اواخر عهد صفویه در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزاباقر تبریزی معروف به «قاضی‌زاده عباس‌آباد» عالم فاضل و ادیب شاعر، از دانشوران اواخر عهد صفویّه. او نوه قاضی زین‌العابدین تبریزی است. در محلّه عباس آباد اصفهان ساکن بود. وی نزد ملامحمدباقر محقّق سبزواری، آقاحسین خوانساری و قوام‌الدین طهرانی رازی به تحصیل پرداخت و در معقول و منقول صاحب مهارت گردید و به تدریس در مدرسه قطبیه مشغول شد. او در بین تبریزیان عباس‌آباد اعتبار و احترام بسیار داشت و تقسیم گندم و گوسفند تبارزه با او بود.

مقام علمی

[ویرایش]

در بیان مقام علمی او نصرآبادی می‌نویسد: «در تحصیل علوم سعی بسیار نموده، حَقّاً که باقر علوم و جامع کمالات است». و شیخ محمّدعلی حزین می‌آورد: به فضایل ظاهری و باطنی موصوف است.
او از دوستان و معاشران میرزا ابوطالب زاهدی لاهیجی بود. فرزند میرزا ابوطالب، شیخ محمّدعلی حزین لاهیجی در کودکی او را درک کرده است.

وفات

[ویرایش]

میرزا باقر قاضی‌زاده در هفتمین دهه از زندگی خود در حدود سال ۱۱۱۰ق یا کمی قبل از آن در اصفهان وفات یافت.

مهارت در شعر

[ویرایش]

شعر نیکو می‌سرود و نسبت به فضلای معاصر خود با دقایق صناعت شعر آشنایی بیشتری داشت و در نظم اشعار و معما سلیقه‌اش معیار ادباء شمرده می‌شد.
این شعر از اوست:
فصل گل و موسم بهار است ••••• گلزار به رنگ و بوی بهار است
بی تو شب ما تیره روزان ••••• چون چشم سفید گشته تار است
[۱] دیهیم، محمد، تذکره شعرای آذربایجان، ج۲، ص۷۶-۷۴.
[۲] زمانی‌نژاد، علی‌اکبر و محمدعلی حسینی‌یزدی، رسول علوی، دانشمندان خوانسار، ص۱۱۷.
[۳] نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۲۵۰.
[۴] حزین لاهیجی، محمدعلی بن ابیطالب، تذکره المعاصرین، ص۱۳۲.
[۵] حسن‌خان بهادر، سیدمحمدصدیق، تذکره شمع انجمن، ص۱۲۵.
[۶] سرخوش، محمد‌افضل، کلمات الشعراء، ص۱۰.
[۷] حسینی سنبهلی، میرحسین‌دوست، تذکره حسینی، ص۷۲.
[۸] گوپاموی، محمدقدرت‌الله، تذکره نتایج الافکار، ص۱۱۸.
[۹] آذر، لطفعلی بیگ بن آقاخان بیگدلی، آتشکده آذر، ج۱، ص۱۷۳.
[۱۱] تربیت، محمدعلی، دانشمندان آذربایجان، ص۶۲-۶۳.
[۱۲] العجمی، فالح شبیب، صحف ابراهیم، ص۸۰-۸۱.
[۱۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، خاندان شیخ الاسلام اصفهان، ص۷۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دیهیم، محمد، تذکره شعرای آذربایجان، ج۲، ص۷۶-۷۴.
۲. زمانی‌نژاد، علی‌اکبر و محمدعلی حسینی‌یزدی، رسول علوی، دانشمندان خوانسار، ص۱۱۷.
۳. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۲۵۰.
۴. حزین لاهیجی، محمدعلی بن ابیطالب، تذکره المعاصرین، ص۱۳۲.
۵. حسن‌خان بهادر، سیدمحمدصدیق، تذکره شمع انجمن، ص۱۲۵.
۶. سرخوش، محمد‌افضل، کلمات الشعراء، ص۱۰.
۷. حسینی سنبهلی، میرحسین‌دوست، تذکره حسینی، ص۷۲.
۸. گوپاموی، محمدقدرت‌الله، تذکره نتایج الافکار، ص۱۱۸.
۹. آذر، لطفعلی بیگ بن آقاخان بیگدلی، آتشکده آذر، ج۱، ص۱۷۳.
۱۰. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۹، ص۱۲۰.    
۱۱. تربیت، محمدعلی، دانشمندان آذربایجان، ص۶۲-۶۳.
۱۲. العجمی، فالح شبیب، صحف ابراهیم، ص۸۰-۸۱.
۱۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، خاندان شیخ الاسلام اصفهان، ص۷۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۵۳-۱۵۴.    جعبه ابزار