بالاحصار (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبالاحصار ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

• ‌قلعه بالاحصار، قلعه‌ای با وضع سوق‌الجیشی در افغانستان، متعلّق به پیش از اسلام
بالاحصار (قلعه)، نام قلعه‌ای در پاکستان
قریه بالاحصار، قریه‌ای تاریخی در ترکیه مرکزی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار