بانده (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبانده ممکن است اسم برای مکان‌های ذیل باشد:

ناحیه بانده، در ایالت اوتارپرادش در شمال هندوستان
شهر بانده ، مرکز ناحیه بانده، در محل تلاقی جاده با راه آهنی مهمّ


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار