بانه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبانه ممکن است اسم برای مکان‌های ذیل باشد:

شهرستان بانه، شهرستانی در مغرب استان کردستان
شهر بانه، در مرکز شهرستان، در دامنه شمالی کوه آربه با (آربابا)، حدود شصت کیلومتری جنوب غربی شهر سقز و ۲۱ کیلومتری مرز عراق


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار