بانیاس (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبانیاس ممکن است اسم برای مکان‌های ذیل باشد:

شهر بانیاس، ‌شهر و بندری در ایالت طَرطوس سوریه، در ساحل دریای مدیترانه
شهرک بانیاس، شهرکی در سوریه در محل شهری قدیمی با نام باستانی پانه‌آس
رود بانیاس، شرقی‌ترین‌ سرچشمه‌، و یکی‌ از ۳ سرچشمه مهم‌ رود اردن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار