باهلی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباهلی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابراهیم بن یزید افرجه باهلی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابونصر باهلی، ادیب و لغوی عرب
عبدالرحمن بن ربیعه باهلی، از قبیله باهله، فرمانده مسلمان ملقب به ذوالنور
ابوامامه باهلی، از قبیله قیس عیلان، از صحابه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم)
ابوعمر باهلی، از متکلمان معتزلی مکتب بصره
قتیبة بن مسلم باهلی، از سرداران اموی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار