بایبورد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبایبورد ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ایل بایبورد، واقع در شمال شرقی آسیای صغیر (آناطولی)، در قسمت جنوبی دریای سیاه در شمال شرقی ترکیه
شهر بایبورد، مرکز استان، در کنار رود چوروخ
طایفه بایبوردلو، طایفه ای ترک زبان در شمال غربی ایران


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار