بایر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبایر زمین خراب و غیر آباد را گویند.


مصادق بایر

[ویرایش]


← زمین غیر آباد


بایر در مقابل «دایر» به زمین غیر آباد اطلاق مى‏گردد؛ خواه سابقه ملکیت نداشته و در اصل موات باشد یا مسبوق به ملکیّت باشد ولى در حال حاضر خراب و رها شده است که از آن به «موات بالعرض» تعبیر مى‏شود.

← غیر زمین


در کلمات برخى، عنوان بایر بر غیر زمین- همچون قنات، مسجد و حمام- که متروک و ویران گشته نیز اطلاق شده است.

منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۳.    


رده‌های این صفحه : احیاء موات | فقه
جعبه ابزار