بایزید (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف‌بایزید ممکن است اسم برای اشخاص ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

کتابخانه بایزید، نخستین کتابخانه دولتی استانبول در کنار مسجد بایزید

• ‌‌بایزید ایلدرم، ملقب به ایلدِرِم، چهارمین سلطان عثمانی، فرزند ارشد سلطان مراد اول
بایزید بن محمد فاتح، هشتمین سلطان عثمانی و فرزند ارشد سلطان محمّد فاتح
شهر بایزید (دوغوبایزید)، شهر کوچکی در مشرق ترکیه، واقع در جنوب غربی کوه آرارات، در نزدیکی مرز ایران
شاهزاده بایزید، پسر سلیمان قانونی
‌• بایزید انصاری، مؤسس جنبشی دینی و ملّی در میان افغانان
بایزید بسطامی، صوفی و زاهد و عارف ایرانی
ابومحمد بایزید بسطامی، فقیه و عارف، و نواده بایزید بسطامی
بایزید بسطامی‌ثانی، عارف‌ ، محدث‌، فقیه‌ شیعی‌ و از نوادگان‌ بایزید بسطامی‌
بایزید بیات، مؤلفِ تذکره همایون و اکبر (تألیف ۹۹۹) از طایفه ترک بیات، پراکنده در آذربایجان و ایروان و تهران و فارس و نیشابور
بایزیدپاشا، وزیر اعظم سلطان محمّد اوّل و سلطان مراد دوّم
بایزید دوری، کاتب المُلک، خوشنویس و شاعر فارسی‌گوی قرن دهم است، فرزند میرنظام و از سادات


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار